GDPR

Zásady nakládání s osobními údaji

Následující zásady jsou platné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením EU (2016/679), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 • Jaké osobní údaje zpracováváme
 • K jakým účelům osobní údaje používáme
 • Jak dlouho osobní údaje uchováváme
 • Kde jsou osobní údaje uloženy
 • Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme vaše osobní údaje, které vyplňujete při registraci na námi pořádané závody, ať už předem pomocí internetového formuláře, nebo přímo na místě konání. Zpracováváme konkrétně:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • E-mailovou adresu
 • Příslušnost k oddílu nebo městu
 • Fotografie a audiovizuální nahrávky

K jakým účelům osobní údaje používáme

Osobní údaje používáme výhradně k registraci na naše závody a následnému zpracování výsledků a reportů z proběhlých akcí.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budou uloženy po celou dobu činnosti spolku Novorolské sportování, teoreticky tedy neomezeně dlouho. Kdykoliv se však na nás můžete obrátit s žádostí o odstranění vašich osobních údajů, které vyhovíme.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Všechny osobní údaje, které při registraci vyplníte, budou využity pouze pro sestavení startovní listiny následného závodu a přístup k nim budou mít pouze pořadatelé (nevyužíváme třetí strany). Po skončení závodu budou vaše osobní údaje uvedeny ve výsledkové listině, která bude zveřejněna na webu pořadatele (neomezeně dlouho).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte možnost využít všech vašich zákonných práv, a proto nás případně neváhejte kontaktovat. Samozřejmě můžete kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů pro účely, kde je souhlas vyžadován.

 • Právo na výmaz – znamená, že smažeme vaše osobní údaje, u kterých odvoláte souhlas s jejich zpracováním, nebo údaje, které byly zpracovány protiprávně
 • Právo na přístup k osobním údajům – do 30 dnů vám na základě žádosti poskytneme výpis vašich osobních údajů
 • Právo na opravu osobních údajů – chybné nebo neaktuální osobní údaje na vaše upozornění rádi opravíme
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – vaše osobní údaje pro tento konkrétní účel již nebudou dále zpracovávány, jde tedy o další možnost, jak omezit nakládání s vašimi osobními údaji
Reklamy